Data-analytiikka ja seurantateknologiat

Data-analytiikka on muutakin kuin verkkosivujen vierailijoiden laskemista. Analytiikalla tuotamme sinulle asiakasymmärrystä sekä konkreettista tietoa liiketoimintapäätöksiä ja markkinoinnin johtamista varten.


Analytiikan hyödyt kasvavat mitä aikaisemmin ja tarkemmin se kytketään osaksi muuta liiketoiminnan kehittämistä. Asettamiesi tavoitteiden pohjalta määritetään tiedonkeräyksen tavat ja mittarit. Kun toiminta ja sen tehokkuus saadaan seurannan ja mitattavuuden piiriin, on toimenpiteiden vaikutusta ja jatkokehitystä helppo ohjata. Analytiikka auttaa ymmärtämään asiakkaiden lisäksi myös omaa toimintaa, verkkosivujen- ja kauppojen toimivuutta sekä luo pohjaa muutosten ennakointiin.

”Datasta ei ole puutetta, mutta vasta sen hyödyntäminen antaa tuloksia.”

Datasta ei ole puutetta, mutta vasta sen hyödyntäminen antaa tuloksia.

Käännämme datan ja ymmärryksen toiminnaksi. Tarjoamme kyvykkyyden tuottaa kehittyneitä analytiikkamalleja optimointiin sekä ennustamiseen.

Keskeinen etu markkinoijalle on hankintakustannusten pienentäminen ja käytössä olevien datamallien tuloksellisuuden parantaminen. Verkkosivuston kävijöistä ymmärrät, miten vierailijat toimivat sivuillasi, poistuvatko potentiaaliset asiakkaat sivulta jättämättä yhteydenottopyyntöä tai hylkäävätkö he jo aloittamansa ostotapahtuman verkkokaupassasi.

Analytiikan avulla voit tavoittaa nämä käyttäjät myöhemmin uudelleen markkinointitoimenpiteiden avulla.

Datan oikealla hyödyntämisellä saavutetaan aitoa kilpailuetua, kustannussäästöä sekä asiakas- ja markkinaymmärrystä.

Edistynyt analytiikka ja yrityskävijäseuranta antavat ymmärrystä asiakkaista ja omasta toiminnasta sekä auttaa kehittämään sähköistä liiketoimintaa sekä markkinointia. Kaikki kehitystoimenpiteet mitataan analytiikan avulla ja se antaa aidosti toimintakelpoista ymmärrystä tekemisestä. Analytiikkatyökaluista luodaan automatisoidut raportit, niin että tietoon voidaan tarvittaessa reagoida mm. myynnillisin toimenpitein. Sosiaalisen median ja muiden kanavien dataa päästään hyödyntämään asentamalla tarvittavat seurantapikselit verkkosivuille.

  • Tunnista verkkosivujen kävijät ja tavoita heidät oikeaan aikaan, markkinointikustannuksia pienentäen.
  • Laajenna tuntemaasi kohdeyleisöä älykkäästi, tavoita nykyiset asiakkaat paremmin.
  • Tunnista verkkosivujen pullonkaulat ja konversio-ongelmat.
  • Seuraa markkinointikampanjoiden toimivuutta, tehoa ja tuloksellisuutta.
  • Kehitä ja paranna markkinointiautomaatiota ja liidienhankintaa.
  • Antaa ymmärrystä ja tukea mallien, ennusteiden ja strategian muodostamiselle.
  • Kehittää markkinointikanavien ja asiakashankinnan kustannusten ymmärrystä.

Valjasta analytiikka arvokkaaksi osaksi liiketoimintaasi

Ota yhteyttä ja kerro haasteistasi – esittelemme sinulle parhaat tekniikat niiden ratkaisemiseksi.